impuls

Impuls in balans

Wanneer op het werk de draaglast gedurende langere tijd groter is geweest dan de draagkracht, blijft dat voor uw geestelijke en lichamelijke evenwicht niet zonder effect. Burn-outsyndroom kan een gevolg zijn. Bij het burn-outsyndroom is de lichamelijke en geestelijke weerbaarheid verminderd. Het kan zijn dat u het moeilijker vindt te herstellen van lichamelijke vermoeidheid en lastiger om met emoties om te gaan. In een burn-out situatie is het om deze reden dan ook niet eenvoudig om op eigen kracht antwoorden te vinden die helpen om terug in een vitaler levens- en werkritme te raken.


Wanneer een burn-out, of een dreigende burn-out de reden is dat u ondersteuning zoekt, kan een aangepast coachtraject handelen over díe factoren die verband houden met het ontstaan van de burn-out. We kijken samen naar werkdruk, de organisatie waar u werkt, maar ook naar de thuissituatie. Het is mogelijk om stresssignalen beter te gaan herkennen en daar een passend antwoord voor te vinden in de situatie waarin ze zich voordoen.
Ook kan uw karakter en persoonlijkheid, datgene dat u volautomatisch vindt en doet, een rol spelen in het ontstaan van de burn-out. We kijken samen dan ook naar de wijze waarop u omgaat met conflicten, tijdsdruk en het stellen van grenzen.

De negatieve cirkel die leidde tot de burn-out kan worden doorbroken. U kunt uw vitaliteit en levenskracht stap voor stap gaan herstellen. U leert hoe u terugval kunt voorkomen. Met als doel een open vitale blik naar de toekomst.

-Werkzaam en behulpzaam zijn in dit proces: Mindfulness, NLP en RET.