impuls

Info voor particulieren en bedrijven

De intake
Als u als particulier of vertegenwoordiger van uw organisatie interesse hebt in een coachtraject, dan kunt u contact met mij opnemen. We maken samen een afspraak voor een intake gesprek. Meestal kan dit intake gesprek binnen veertien dagen plaatsvinden.

We bespreken uw redenen voor de ontmoeting en verkennen de vragen daaromheen: Wat gaat er goed, wat kan er beter. Wat wilt u uiteindelijk bereiken? Wat verwacht u van mij als coach?

In het geval van een coachtraject voor medewerker(s) van uw organisatie spreek ik (ook) een intake gesprek af met de betreffende personen. Al dan niet gevolgd door een gezamenlijk drie-gesprek.

Plan van aanpak
Van u als coachee, vraag ik om uw leerdoelen in uw eigen bewoordingen weer te geven en daarin kernachtig te formuleren welke veranderingen u wilt doormaken. Denk bijvoorbeeld aan minder impulsief maar meer planmatig handelen, Van solistische optreden naar meer samenwerken. Ik maak hierop een plan van aanpak voor u. Een invulling op hoofdlijnen van het coachtraject. Dit plan bespreek ik met u en dient vervolgens als rode draad in het coachtraject.

Duur van het traject
Een coachtraject telt gemiddeld zes gesprekken van elk 1 tot 1,5 uur.
impuls impuls impuls impuls impuls impuls impuls