impuls

Loopbaan begeleiding

Bij loopbaanbegeleiding gaat het om de beantwoording van de vragen: ’wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’
En wat betekenen de uitkomsten hiervan voor het werk dat ik doe of wil (gaan) doen.

In dit loopbaan gerichte traject kunt u stilstaan bij de motivatie die de basis vormt voor uw beroepskeuze. U hebt de gelegenheid om terug te kijken en om uw huidige situatie te onderzoeken. In deze fase van de gesprekken, kunt u ook aandacht vragen voor gevoelens die worden opgeroepen door uw laatste werkervaring.


Deze ervaring kan een vrij en open nadenken over de toekomst nog belemmeren, of soms kan zij de kiem bevatten voor wat u verder wilt gaan ontwikkelen. Na het doen van bovengaande oefeningen is fase 1 van het traject afgerond.

In fase 2 gaat u gericht aan de slag met het zoeken naar arbeid. In deze fase kunnen we ons richten op de praktische zaken die u nodig heeft voor de reis. We oriënteren ons desgewenst op onderwerpen als: oriëntatie op de arbeidsmarkt, lezen van competentieprofielen in advertenties, vaardigheden in het netwerken, gespreksvaardigheden bij uw sollicitatie etc. Ook in deze fase vergeten we niet om stil te staan bij een goede balans tussen zaken waar u nu al energie van krijgt, en datgene dat u ambieert voor de toekomst maar dat nog niet aanwezig is.

- Ik ben lid van de beroepsvereniging van loopbaancoaches NOLOC. Als aspirant lid werk ik dit jaar verder aan de ontwikkeling van mijn vaardigheden voor deze professie.