impuls

Impuls in Personal Coaching


Een mens heeft een verhaal nodig om mee voort te gaan.
-Adriaan van Dis-


Wilt u een stap zetten in uw persoonlijke ontwikkeling?

Heeft u behoefte aan iemand die met u meekijkt naar de vragen die spelen in uw persoonlijke leven?

Dan is begeleiding door een coach misschien op zijn plek.


Een personal coach helpt u uw situatie opnieuw te bekijken.
Vragen over uzelf en uw situatie komen niet uit de lucht vallen, maar zijn verweven met de rode draden in uw levensloop. Ze worden aangescherpt door de problemen en uitdagingen waar u zich op dit moment voor geplaatst ziet.

Wat u meestal volautomatisch vindt en doet is misschien niet altijd behulpzaam voor wat u wilt bereiken.
We onderzoeken samen de wijze waarop u in relatie staat tot anderen en de dingen die u bezig houden. Is dat de manier waarop u in relatie wilt staan? Of is er hier en daar gewoontevorming ingeslopen die u eerder hindert?

De essentie van wie u bent is te benoemen met wat u op diverse fronten in uw leven wilt.
Benoemen wat u wenst, benoemen wat u wilt en in openheid ontdekken en benoemen van wat u goed doet, zijn de eerste stappen naar verandering.De essentie staat niet los van uw levensloop of de praktijk van alledag.

Niet alles is maakbaar, wel open voor ontdekking.
Er is ruimte voor de vraag naar zingeving, soms in de vorm van spiritualiteit. Waarbij ik u uitdaag deze te verhelderen en te toetsen. Een onderdeel van veel spirituele tradities is te achterhalen wat authentiek en waarachtig is. Daarbij hoort een proces van innerlijk transparant worden en ontvankelijk zijn voor wat zich aandient. Samen werken we aan een open en accepterende houding naar alles wat zich in dit werkproces aandient. Vertrouwen, verlies van vertrouwen, zelfverzekerdheid en onzekerheid.etc.

Samen benoemen we doelen die fungeren als richtingwijzers,
zodat u focus houdt op wat u wilt onderzoeken en bereiken. Met als doel meer zelfregie in uw dagelijkse leven.

In dit proces werken we via diverse benaderingen afkomstig uit de coachpraktijk: biografisch werken met de levensloop, oplossingsgerichte psychologie, Mindfulness, NLP, RET, en elementen uit de creatief therapeutische benadering in de disciplines beeldend, muzikale (stem) en theatrale (narratief, voice dialogue e.a.)